Juridische mededelingen

www.autajon.com/nl/

Uitgever

De huidige website is eigendom van het bedrijf Autajon Services, SAS met een kapitaal van EUR 1.957.500, geregistreerd onder nummer 538.487.885 RCS Romans, wiens hoofdkantoor is gelegen aan de 34 Route d'Espeluche, 26200 Montélimar, Frankrijk.


Groupe Autajon

Z.I. du Petit Pelican, RN7, CS 40149 26216 Montélimar, Frankrijk.

Téléphone : +33 (0)4 75 00 20 00

Fax : +33 (0)4 75 01 26 08


Uitgeverij: Groupe Autajon

Ontwikkeling:Netime

Gevestigd: iDéal Système – 24 cours d'herbouville 69004 Lyon

Fotografische credits: Groupe Autajon & Fotolia

Toegang tot andere sites is onder de verantwoordelijkheid van de webgebruiker en in geen geval kan de Autajon Groep aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn site of andere sites die daarmee verbonden zijn.

Auteursrecht

Alle elementen die aanwezig zijn op deze website zijn onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake het auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief afbeeldingen en foto's.

Anders , tenzij uitdrukkelijke toestemming van de Autajon Groep, de reproductie van alle of een gedeelte van deze site op een elektronisch medium, van welke aard is illegaal en zou een piraterij inbreuk gesanctioneerd door de artikelen L335-2 en volgend van de intellectuele eigendom te vormen. Alle merken zijn eigendom, en respectivelijke naamhouders.

De artikelen L122-4 en L122-5 van het wetboek van intellectuele eigendom verbieden weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, die buiten de sfeer van strikt privé gebruik. De Autajon groep bevestigt opnieuw dat zij geen controle heeft, en dienovereenkomstig geen verantwoordelijkheid heeft over oprichting van links of externe websites door derden.

Vertrouwelijkheid

Alle personen die hun informatie hebben verstrekt, hebben toegang tot, wijzigen, corrigeren en verwijderen van gegevens overeenkomstig artikel 34 van de wet Informatique et Libertés nr. 78-17 van 16 januari 1978. Om dit recht uit te oefenen, neem dan contact per gewone post:

Groupe Autajon

Z.I. du Petit Pelican, RN7, CS 40149

26216 Montélimar, Frankrijk

Berichten die u via internet stuurt, kunnen op het netwerk worden onderschept. Totdat ze ons bereiken, kan hun vertrouwelijkheid niet gegarandeerd worden. Zorg ervoor dat u geen onnodige of gevoelige persoonlijke gegevens bekend maakt. Bovendien kunnen de indicaties over de oorsprong van de ontvangen e-mailberichten worden vervalsd. Als u ons dergelijk informatie wenst te verzenden, gebruik dan, zonder falen , Het postadres.

Dienovereenkomstig wordt geen rekening gehouden met klachten, uitspraken of verzoeken om advies via internetboodschap.

Gelieve het verzoek dit uitsluitend per gewone post te doen. Voor meer informatie over de te volgen procedures of over lopende zaken, neem dan contact met ons op via post of per telefoon.